MANTAS GIMŽAUSKAS

CV 2003-1976

 

 

 

 

pabaiga

 

dantis prakando dantį

vanduo išgėrė vandenį

stiklas sudaužė stiklą

dangus suskilo pusiau

 

ar tai ne revoliucija?

- nežinau bet atrodo

tai tiesiog pabaiga

 

pabaiga nusinešianti brahmą

pabaiga kuri nuplėš lapus

jei akmuo kramto akmenį

mes turim išeiti į kelią

ir laukti kas bus

 

ir kodėl horizontai taip garsiai tyli?

ir kodėl vėluoja autobusas vilnius-kraupėnai?

ar ir vėl jau eglės mus myli?

taip? - tai pabaiga artėja

 

jau aišku kad tai ne revoliucija

po kurios nors šis tas dar lieka -

 

dabar mes esame

kaip niekad drąsūs ir tai reiškia

kad čia pabaiga

nepaliksianti nieko

 

einame jos pasitikti

eglėm apaugusiais plentais

tegu išsipildo tai

kas per užpraeitą sapną nulemta

 

1991

 

 

gimtinĖs aplankymas

 

pro miegančius saldžius namus

gatve nuaidi geležiniai žingsniai

ir šviesos gęsta paskubom

nuo šalčio stingsta medžiai prie verandų

 

o šunys pasislėpę kiemuose

nervingai belomorkanalą užsirūko

ir stebi atidžiai gatve

praeinantį liepsnojantį šešėlį

 

jie žino kas atėjo aplankyti

jų šeimininkų pavyzdingos gatvės

kad tas šešėlis einantis gatve

tai jaunas ugnimi žėruojantis šamanas

 

kuris klajonių po visatą vidury

atslinkus geležiniam vakarui žiemos

ateina aplankyt gimtųjų vietų

ir po asfaltu užrakintai žemei padėkot

 

šamanas pražingsniuoja nesustodamas

kol jo ugninis siluetas dingsta šiaurėje

o šunys žino - jis sugrįž dar kartą

kad šeimininkus jų nušluotų nuo šventosios žemės

 

1992

 

 

kur ŽaidŽia laisvĖ

 

ant svetimų lagaminų sėdžiu

šalia siauro tylaus geležinkelio

praplaukiančio tarytum rūkas

pro didelius juodus akmenis

 

bėgiai įsminga saulėn

ir saulė paplūsta saulėlydžiu

vakaras pagaliau atrado mane

niekur neinantį nieko neveikiantį

 

jis nuveda mane nuo pylimo

iš pilko aukščio į žalią žemai

ir krisdamas pasineriu į pievos

svaigų ir magišką pasaulį

 

čia gyvenu kaip pilnaties žaidimuos

čia nėr jokių aksominių taisyklių

čia galima plaukti ir kalbėtis su dvasiom

čia vakaras sako                “pakilk

 

atsistok tarp žalsvų debesų

ir pažvelk į mingančią pievą

ten tarp kanapių ir žydinčių čiobrelių

su raudonu paukščiu žaidžia laisvė”

 

nuo pylimo ir akmenų tamsa ateina

o aš traukiu tenai kur baigias pieva

ten kur prie skardžio slidaus

su raudonu paukšiu žaidžia laisvė

 

1992

 

 

kai baigsis vasara

 

baigsis vasara ir nutils visi keliai

numirs mašinų triukšmo aidas širdyje

aplink bus tuščia kaip dar niekada nebuvo

ir aš nebesurasiu ko ieškojau

 

draugai su paukščiais išplasnos į morrisono šalį

automobiliai užmigs šiukšlynų slėnyje

tik paslaptingas indėniškas ženklas

pavėlavęs praplauks mėlynam rūke

 

baigsis vasara ir gatvės bus lyg elektrinės

nejudės šaltos sausos negyvos ir plokščios

tik vaikai ant tų gatvių beviltiškai žais

dar nespėję pamiršti praeito gyvenimo vasarų

 

grįšime visi į nulaižytus sintetinius kambarius

kad uždustume geltonoj tuštumoj

mes būsim taip toli vienas nuo kito

aš ilgėsiuos paslaptingo indėniško ženklo

nusivijusio vasarą plentu į pietus

 

baigsis vasara ir keisis viskas per naktį

gyvenimas sustos laukdamas ateinančios saulės

bus tuščia aplink ir sustos širdis

ir numirs keliai kai baigsis vasara

 

1992

 

 

prieŠauŠris

 

po meilės priešaušrio

lūpos būna švelnios

lyg vasara permerkta lietaus

o ir pati vasara

vien neapčiuopiamas rūkas

ir nieko daugiau

 

po meilės priešaušrio

tavo veidas - žėrintis skaistvaris

atiduotas ir dievui ir pragarui

pasilikęs čia ir išėjęs anapus

pro duris kur už veidrodžio -

tiesiog tavo veidas 

 

krintant priešaušrio šviesai

išsitiesia pirštai

kažkur anapus - į tą kelio galą

gal jie nori palenktyniaut

su elektros laidais

nežinau -

viskas visiškai viena

po meilės priešaušrio

 

1993

 

 

sugrĮŽimas

 

kur tu mane vedi miręs pusbroli?

kam tu vėl vedi mane už rankos

miręs pusbroli?

kodėl mes grįžtame per pasibaigusį lietų

ir pro krūmus pilnus raganų?

tu tolsti ir tolsti miręs pusbroli

tu tolsti nuo mūsų gyvenimo

aš einu su tavim miręs pusbroli

tolyn nuo savo namų

tolyn nuo savo veido

palikto tarp artimųjų

tolyn nuo pasaulio

tolyn nuo šiandien

kur mes einame miręs pusbroli?

tu tyli kaip vaikystėje paliktas vynas

o aš dainuosiu net dainų nemokėdamas

kai mes eisim pro tavo namus miręs pusbroli

tu juk ten nesustosi

ar ne

miręs pusbroli?

 

1993

 

 

rasotasis (…)

 

gyvenimas šventas ir tada

kai nesibaigia lietus

kai iš ateities į praeitį

nesustodamas lyja

kai pažiūri į medžius

išbarstytus pasaulių salelėse

ir supranti kad jie viską žino

žino vienintelę paslaptį

ir kai randi ją savy

giliau negu kraujas

štai tada vėl gyvenimas šventas

ir vis lyja

iš ateities į praeitį

 

1993

 

 

Sudarė autorius

 

© Mantas Gimžauskas (tekstai), 2003

© Aleksandra Fomina (iliustracijos), 2003

 

Visos teisės išsaugotos