MANTAS GIMŽAUSKAS

CV 2003-1976

 

 

 

  

kartą devyniasdeŠimt ketvirtaisiais

 

ant laisvamanių kapinių tvoros

jauku kaip samanotoj dievo saujoj

per stemplę leidžiasi žemyn šventa dvasia

ir pievose paklydę rauda buteliai

 

sunkiausi guminiai sviediniai į žemę krinta

vaikai nematomi juos mėto iš dangaus

mažytės dvasios aprasoję dreba

po pievŕ braido vėlės suvaikėjusios

 

miestelis gatvėm išskėstom į miglą pasinėręs

augina laukinius ir veislinius namus

trobelių triskart veteranių kaminai

į horizontus vemia tamsą - vakaras artėja

 

nuo spirito pajuodęs antžmogis d a

su pagreičiu a lygu m iš r miestelin nuskubėjo

o aš taip tingiu iš tos samanotos saujos keltis

kaip laisvamanis koks atėjus teismo dienai

 

bet laikas nusileisti žemėn

šešėliai kojų nepavilkdami į krūmus tįsta

ten laukia tūkstančiai lunatikių merginų

o dar viena turbūt ant horizonto miega

 

1995

 

 

uŽ kapiniŲ - sodai

 

anoj pusėj kapinių

sodai

ir tvenkiniai su vandeniu

skambančiu

anoj pusėj kapinių

žmonės

svetimi nesuprantami

 

anoj pusėj kapinių

gėlės

žiedais ultravioletiniais

dangstosi

anoj pusėj kapinių

bitės

jas mato sapnuodamos

 

o į sodus takelis

duobėtas

kur duobė - ten kryžius

ir datos

nėr ko kito norėti -

kapinės

anoj pusėj kapinių - sodai

 

1995

 

 

ASTRALIJOS GIMINĖS

 

(…)

štai

negimdyta šeima

išeina į eterį

kaip carlosas c.

į uolynus

susisupa

aušros vartų

marijos

į foliją

ir ne taip šalta

ir visas pasaulis

supasi

negimdytai šeimai

po languoto

mėnulio regėjimų

kiekvienam

iš kairės

po carloso

mirtį

o prieky

tik

raudoni

geltoni

žali

ugniamedžių žvilgsniai

(…)

 

1996

 

 

( ( (

 

sausais palėpių laikraščiais                   JI ateina

čia kaip pelė              kaip NSO iš pilko aksomo

medinėje kryžkelėj

laukiam  savo  palėpių  visos  Lietuvos  laukiam

ir rūkom

skarda             čerpėm                           ir šiferiu

debesų garvežiais                     žolės pabėgiais

JI ateina

asfalto kryžium                        nuvažiuoja namai

(nesustoja -                          tranzitiniai numeriai)

o JI ateina               banguodama šiferio virpuliu

čerpių delnais  saulės peiliais      žongliruodama

žolės pabėgėliais                                         teka

su vasaros sirupu                                         teks

apsiprasti Ernestai                                        kad

JIE išskrido                                ten              ČIA

JI ateina                      

                                                         kaip vasara

 

1997

 

 

( ( (

 

šešiolikos nužudytų MRTA partizanų atminimui

 

TUPAC AMARU

už televizoriaus stiklo

TUPAC AMARU

anapus eterio

TUPAC AMARU

anapus kvėpavimo

TUPAC AMARU

drebančioj kameroj

TUPAC AMARU

drebančioj planetos moralėj

TUPAC AMARU

už jūrų marių

MANO NAMAI

futbolo sankaupos

MANO NAMAI

verandų atokaitos

MANO NAMAI

šiapus šventosios

MANO NAMAI

kruvinam paauglės kūne

MANO MEILĖ

MANO NAMAI

TUPAC AMARU

 

1997

 

 

UŽDRAUSTAS KVAPAS

 

jie gyvena geležinkelio skylutėse

turi raudonus sparnus

pievose

geria pieną

aukštose pakylose

mažose gatvėse

prieš mėnulio žiūrovus

jie tauta

gulinti

po

fabrikų odinėmis samanomis

ištrykštantys

kaip rytinė upė

traukinio ašaros

grybų voratinkly

jie pripučia

didelius tamprius ir spalvotus

iš visų

miesto kampų

ir dangus pasidaro

nematomas

mašinų tėvai

šiapus miego

kaitina

vienintelę šviesą

bet jie gyvena

ir duoda

užuominas

daugybe šulinių

be paaiškinimo

 

2000

 

 

( ( (

 

sapnuok kutenantį

ketvirto matavimo kilimą

kaip vaivorykščių žaibai

plaukia virš miegančių šiferių

ir balandžių desantas

tirpsta į kaminus

sapnuok tamsiausiam

bufeto kampe

kaip vaikas

į stiklinį gaublį prisipila

marihuanos vyno

ir elektroniniai vabzdžiai

dedasi akvalangus

sapnuok šitą naktį

kaip šventąją upę

tekančią į kalno viršūnę

kur azijos rūmų

antakiais

tvenkiasi prakaitas

sapnuok kad kapų žolė

tai auksinis kompaktinis diskas

kurį surasi

kai tik pabusi

sapnuok

štai pateka saulė

 

2001

© Mantas Gimžauskas (tekstai), 2003

© Aleksandra Fomina (iliustracijos), 2003

 

Visos teisės išsaugotos